Met etsbruggen alle kanten uit (6 krt)

9 Jun 2017

Informatie

eendaagse theoretische en praktische fantoomcursus

Details
Cursusleider:mw.drs. H.E.C.E. Huijs-VisserDocenten:mw.drs. H.E.C.E. Huijs-Visser; dr. C.M. Kreulen; drs. M.Tj. StelStart datum:2017-06-09Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 645.00Kosten uitleg:€ 100,- extra bij participatie assistenteMaximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Met etsbruggen kun je alle kanten uit (6 krt punten)

eendaagse praktische fantoomcursus

Inhoud van de cursus:
De etsbrug kan een fraaie oplossing zijn om tandboogonderbrekingen in het front te sluiten. In deze cursus wordt ingegaan op diverse behandelopties: een autologe etsbrug, een directe composiet-etsbrug en een indirecte etsbrug. Zowel het toepassingsgebied van de verschillende soorten etsbruggen als de voor- en nadelen komen aan bod. U krijgt inzicht in de te volgen procedures om een directe etsbrug te vervaardigen. Er wordt ingegaan op de verschillende vormen van wapening, hoe deze wapening in de constructie moet worden aangebracht, de keuze voor het aantal pijlerelementen en de vormgeving van de pontic. De toepassingsgebieden zullen aan de hand van casuïstiek worden geïllustreerd. Het fantoomdeel van de cursus richt zich op het oefenen van de verschillende directe technieken. Tijdens de cursus kan worden gewerkt met verschillende soorten wapeningen (glasvezels of polyethyleenvezels) en wordt aandacht besteed aan de vormgeving van de pontic. Verder wordt ingegaan op de composietkeuze en waar deze materialen in de brug kunnen worden toegepast. Gezien de aard én complexiteit van de werkzaamheden is het zeer zinvol om uw assistente tegen een geringe vergoeding te laten deelnemen.

De cursus wordt afgesloten met het interactief bespreken van casuïstiek. U wordt verzocht om –indien beschikbaar- voorafgaand aan de cursusdag een casus uit de praktijk aan te leveren.

Leerdoelen:
- de cursist krijgt inzicht in het toepassingsgebied van de directe en indirecte
  composietbrug in het front en van de verschillende soorten wapening
- daarnaast heeft de cursist de gelegenheid om zich enkele restauratietechnieken
  eigen te maken

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- beslissingen te nemen waardoor het succes van het sluiten van een
  tandboogonderbreking in het front wordt vergroot
- het toepassingsgebied van composietbruggen te herkennen
- een directe etsbrug op een succesvolle wijze te vervaardigen.

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.