Mod.cariologie en conserverende thk 6krt

21 Apr 2017
Inschrijving gesloten

Informatie

geannuleerd

Details
Cursusleider:dr. N.J.M. OpdamDocenten:dr. N.J.M. Opdam; prof.dr. M.C.D.N.J.M. Huysmans; mw dr. M.A HevingaStart datum:2017-04-21Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, MondhygienistKosten:€ 645.00Kosten uitleg:€ 450 voor mondhygienistenMaximaal aantal deelnemers:25
Inhoud

Moderne conserverende tandheelkunde, boren ja, maar alles op zijn tijd
eendaagse theoretische cursus (6 krt punten)

Inhoud van de cursus:
De restauratieve tandheelkunde is onderhevig aan enorme veranderingen. Traditioneel staat bij ons tandartsen werk met een kwalitatief hoog ambachtelijk gehalte hoog aangeschreven. Procedures dienen het liefst zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd te worden: De nieuwste materialen worden gebruikt, laagsgewijze opbouwen met verschillende kleuren, fissuren worden ingekleurd, het kan allemaal en het ziet er allemaal prachtig uit. Maar……moeten wij er als tandartsen niet op gericht zijn goede zorg te verlenen en passen dergelijke kunstwerken daar wel in? Is er vaak geen sprake van regelrechte overbehandeling? Hoe ziet al dat fraais er na een paar jaar uit, vooral als er geen follow-up is en de preventie vergeten wordt? Wat is eigenlijk kwalitatief goede tandheelkunde?

Deze cursus is erop gericht de restauratieve tandheelkunde de plaats te geven waar die recht op heeft in de algemene praktijk, gericht op risicoschatting, preventie op maat en terughoudendheid met betrekking tot restaureren, alles erop gericht een patiënt zo lang mogelijk met zijn gebit te laten functioneren.

Onderdelen die aan de orde komen:
- wat zijn de gouden standaarden met betrekking tot materiaalkeuzes:
  Composieten,Glasionomeercementen, adhesiefsystemen en nieuwe
  ontwikkelingen
- principes van cariologie: aard van het proces, preventie, sealen, moment van
  restauratieve interventie
- restauraties: wanneer voldoen ze nog wel en wanneer niet meer, en wat zijn dan
  de mogelijkheden met betrekking tot reparatie of vervangen
- hoe beoordeel je levensduur van restauraties in de algemene praktijk
- in de cursus zit een interactief onderdeel decission making opgenomen

Leerdoelen:
- aan het eind van de dag kunt u uw eigen beslissingen aangaande preventieve en
  operatieve behandeling van cariës plaatsen in een perspectief van moderne
  conserverende tandheelkunde.

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.