Implantologie en/in de praktijk

12 May 2017
Inschrijving gesloten

Informatie

geannuleerd

Details
Cursusleider:dr. D.A.W. OortgiesenDocenten:dr. D.A.W. Oortgiesen en prof.dr. G.J. MeijerStart datum:2017-05-12Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 510.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Implantologie en/in de praktijk
eendaagse theoretische en praktische cursus

Inhoud van de cursus:
Door een toename van implantologische behandelingen in de laatste jaren ontstaat er een steeds groter wordende groep patiënten waarbij implantaten zijn geplaatst. Van oudsher waren dit de edentate patiënten maar nu zijn dit ook steeds meer de partieel dentate patiënten. Als gevolg hiervan bestaat er een behoefte aan specifieke kennis van de peri-implantaire weefsels, de preventie van met name peri-implantaire ontstekingen en de nazorg.

Deze cursus is opgezet om het preventieteam in de algemene praktijk de benodigde kennis en vaardigheden aan te leren om deze nazorg op zich te kunnen nemen. Vragen als “mag ik pockets meten rondom implantaten”, “hoe reinig ik het implantaat oppervlak”, “wat voor instructies kan ik geven” etc. zullen beantwoord worden.

Leerdoelen:
- de cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en de peri-
  implantaire weefsels
- de cursist heeft inzicht in de osseointegratie van implantaten
- de cursist heeft kennis van de peri-implantaire aandoeningen
- de cursist heeft kennis van de therapeutische mogelijkheden en
  behandelstrategieën van peri-implantaire aandoeningen
- de cursist kan met handinstrumentarium en ultrasone apparatuur een
  nazorgbehandeling op fantoom uitvoeren

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- zelfstandig een nazorgbehandeling bij een patiënt met implantaten uit te voeren.

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.