Preventieassistent Module I

11 Mar 2017

Informatie

negendaagse cursus tot prev. ass.

Details
Cursusleider:drs. O.J. de ZoeteDocenten:drs. O.J. de Zoete; mw. M.T. Seuntjens; drs. mw. E. ZwartStart datum:2017-03-11Andere data:
dag 1 zaterdag 11 maart 2017 (+begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 24 maart 2017
dag 3 vrijdag 31 maart 2017 (+ begeleider ochtend/ facultatief)
dag 4 vrijdag 7 april 2017
dag 5 vrijdag 21 april 2017
dag 6 vrijdag 12 mei 2017 (+begeleider ochtend of middag)
dag 7 vrijdag 19 mei 2017 patiƫntenbehandeling
dag 8 vrijdag 9 juni 2017 patiƫntenbehandeling
dag 9 vrijdag 23 juni 2017 (examen)

datum ingangstoets; vrijdag 3 februari 2017 10.30-12.00
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3230.00Kosten uitleg:incl. ingangstoets, instrumentarium en aanmelding bij Register PreventieassistentenMaximaal aantal deelnemers:14
Inhoud

Tandheelkundige Preventieassistent Module I
negendaagse theoretische en praktische cursus

Inhoud van de cursus:
Gedurende een periode van 4 maanden worden de tandartsassistenten stap voor stap onderwezen in theorie en praktijk van gespreksvoering, het voorlichten van patiënten, voeding, cariës en gingivitis, plaquebeheersing en moderne technieken voor het verwijderen van plaque en tandsteen.

Voor de patiëntenbehandeling dient u zelf totaal vijf patiënten mee te nemen.

Deze cursus is bedoeld voor ervaren en gemotiveerde tandartsassistenten. Zij worden op het gebied van de tandheelkundige preventie en mondhygiëne geschoold in nauwe samenwerking met de tandarts of mondhygiënist, die een aantal preventieve taken in de praktijk onder hun verantwoordelijkheid wil laten uitvoeren door de tandartsassistent. Na het met goed gevolg afleggen van cursus en klinische eindtoets krijgt de assistent het certificaat preventieassistent.

Leerdoelen:
- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het
  bijzonder
- cursist heeft kennis van de etiologie van cariës en gingivitis
- cursist heeft kennis van de DPSI
- cursist kan een pocketstatus maken
- cursist kan voorlichting geven over voeding en mondhygiëne
- cursist kan scalers op fantoom en bij patiënten, ten behoeve van supragingivale
  plaque- en tandsteen verwijderen, correct toepassen
- cursist kan (ultra-)sone apparatuur op fantoom en bij patiënten, ten behoeve van
  supragingivale plaque- en tandsteen verwijdering correct toepassen
- cursist kan de scalers met de hand slijpen
- cursist kent het stappenplan van de preventieve behandeling en kan dit bij de
  patiënt uitvoeren

Na het volgen van deze cursus bent u in staat om:
- bij patiënten onder begeleiding maar met toenemende zelfstandigheid preventieve
  behandelingen zoals begeleiding mondhygiëne en supragingivale gebitsreiniging
  uit te voeren.

Erkende opleiding tot preventieassistenten

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.