Preventieassistent Module II

15 Sep 2017
Inschrijving gesloten

Informatie

Vol, inschrijving mogelijk voor nieuwe cursus, start 6 april 2018

Details
Cursusleider:Drs. O.J. de ZoeteDocenten:Drs. O.J. de Zoete; mw. M.T. SeuntjensStart datum:2017-09-15Andere data:dag 1 vrijdag 15 september 2017 (+ begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 22 september 2017
dag 3 vrijdag 29 september 2017 (+begeleider ochtend/ facultatief)
dag 4 vrijdag 6 oktober 2017
dag 5 vrijdag 13 oktober 2017
dag 6 vrijdag 3 november 2017
dag 7 vrijdag 10 november 2017 (examen)

Cursustijden: 09.30-16.00 uur
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3190.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:10
Inhoud

Tandheelkundige Preventieassistent Module II, begeleiding in de nazorg
zevendaagse theoretische en praktische cursus

Het doel van deze cursus is preventieassistenten op te leiden voor de begeleiding van parodontaal afbehandelde patiënten in de nazorgfase en cursisten bekend te maken met voor nazorgbehandelingen noodzakelijke methoden en hulpmiddelen.

Inhoud van de cursus:
In de cursus worden de oorzaak van parodontitis en de basis voor de meest belangrijke therapiëen van parodontitis uitgelegd. Bij de theorie en in praktische oefeningen wordt ingegaan op actuele procedures en op de principes van de motivatie en begeleiding van parodontitis patiënten in de nazorgfase.

De cursist leert op fantoom en in de praktijk met handinstrumenten en (ultra-)sone apparaten biofilm (plaque) uit pockets te verwijderen. Voor de patiëntenbehandeling dient u zelf minimaal twee patiënten mee te nemen. Na het met goed gevolg afleggen van cursus en klinische eindtoets verkrijgt de preventieassistente het certificaat voor Preventieassistente met aantekening Parodontale Nazorg module II.

Leerdoelen:
- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het
  bijzonder
- cursist heeft kennis van de etiologie van parodontitis
- cursist heeft kennis van het Paroprotocol en de DPSI
- cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
- cursist heeft kennis van predisponerende factoren en risicofactoren voor het
  verkrijgen/in stand houden/verergeren van parodontitis
- cursist heeft kennis van de instrumentatietechniek van scalers en curettes en kan
  deze instrumenten op fantoom en klinisch in pockets tot 6 mm. ten behoeve van
  plaqueverwijdering correct toepassen
- cursist heeft kennis van de achtergronden van de werking en het werken met
  (ultra-)soon instrumentarium en kan dit instrumentarium op fantoom en klinisch in
  pockets tot 6 mm. ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen
- cursist kan het instrumentarium met de hand slijpen
- cursist kent de stappen van een parodontale nazorgbehandeling en kan deze
  behandeling bij een patiënt uitvoeren 

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- bij patiënten, die voor parodontale nazorg in aanmerking komen, nazorg
  behandelingen (zoals supragingivale gebitsreiniging en subgingvale
  plaqueverwijdering) uit te voeren.

Voorwaarden voor deelname:
Opname in het Register Preventieassistenten

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.