Mini Symposium voor tandartsen, mondhygienisten en assisterenden

15 Jun 2018

Informatie

theoretische middag cursus voor het hele team

Details
Cursusleider:drs. O.J. de ZoeteDocenten:Wil van der Sanden, Henk Algra en Pieter van ElsasStart datum:2018-06-15Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandartsassistent, Tandarts, Mondhygienist, Student, OverigKosten:€ 95.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:100
Inhoud

MINI SYMPOSIUM voor tandartsen, mondhygienisten en assisterenden

PROGRAMMA 

13.30 – 14.00 uur             Ontvangst met koffie

14.00 – 14.45 uur             Van behandelkaart naar patiëntendossier
                                         Wil van der Sanden

14.45 – 15.30 uur             Ik wil weten waar ik aan toe ben. Over patiënten in de
                                         stoel met een stoornis binnen het autistisch spectrum 
                                         Henk Algra

15.30 – 16.00 uur             Pauze

16.00 – 16.45 uur             Lifestyle en voeding
                                         Pieter van Elsas

16.45 - 17.00 uur             Afsluiting borrel en certificaat

CV Dr. W.J.M. van der Sanden
Dr. Wil van der Sanden (1963) studeerde in Nijmegen af als tandarts (1986). Hij werkte daarna jarenlang in Duitsland. Gepromoveerd in 2003 aan de Katholieke Universiteit Nijmegen op het proefschrift ‘Clinical practice guidelines in dental care’.  Sindsdien is hij parttime werkzaam aan de opleiding Tandheelkunde en in de algemene praktijk. Hij participeert in diverse (beroeps)commissies en publiceert nog regelmatig, alle met een link naar kwaliteit van mondzorg.

CV Drs. Henk Algra
Henk Algra (1950) studeerde orthopedagogiek aan de Vrije Universiteit. Sinds 1975 werkt hij als gedragsdeskundige en docent in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Hij is tevens verbonden aan de Stichting Bijzondere Tandheelkunde in Amsterdam. Daar is hij betrokken bij complexe casuïstiek, en bij de opleiding Tandarts Gehandicaptenzorg en Tandarts Geriatrie. Ook verzorgt hij cursussen in het kader van de nascholing voor tandartsen, mondhygiënisten en assistenten (Acta DE). Hij is lid van de werkgroep autismevriendelijke mondzorg van de VBTGG.

CV Drs. Pieter van Elsas
Pieter is sinds 1979 werkzaam als tandarts in de praktijk van Qyom Tandartsengroep (voorheen TGP-groepspraktijk). Van 1979 tot 1986 combineerde hij dit met een deeltijdaanstelling aan de Universiteit van Amsterdam bij de vakgroep Parodontologie. In de jaren negentig kreeg hij van de NVOI, (beroepsvereniging voor Implantologie) zijn erkenning als implantoloog. Veel patënten helpt hij, na doorverwijzing van collega tandartsen, bij complexere herstelbehandelingen. De behandelingen vinden plaats in zowel Amsterdam als Bloemendaal (vlakbij het NS-station). Sinds 2006 is hij tevens weer part-time docent bij de Universiteit. Hij is aangesteld bij de specialistenopleiding tot tandarts-implantoloog aan de ACTA.

 

 

 

 

 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.