Ernstige gebitsslijtage (12 krt)

8 Sep 2017

Informatie

tweedaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:dr. B.A.C. LoomansDocenten:dr. B.A.C. Loomans; dr. N.J.M. Opdam; mw. dr. M. Hevinga; mw. drs. H. Huijs-VisserStart datum:2017-09-08Andere data:2017-09-15Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Tandarts, TandartsKosten:€ 1290.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Ernstige gebitsslijtage: Diagnostiek en behandeling
tweedaagse theoretische en praktische cursus (12 krt punten)

Een unieke cursus waarin diagnostiek en klinisch goed bruikbare tips centraal staan!
Gebitsslijtage wordt als een toenemend probleem binnen de tandheelkunde gezien. Onder adolescenten wordt gebitserosie bij een derde van de populatie waargenomen waarbij wordt aangenomen dat voeding een belangrijke rol speelt. Toch is het aantal patiënten met gebitsslijtage die restauratieve behandeling behoeft beperkt en lijkt deze zeer ernstige slijtage multifactoriële etiologie te hebben. Naast erosie spelen ook attritie (bruxisme) en abrasie een rol. Restauratieve behandeling is complex en de vraag is vaak wanneer het verstandig is een dergelijke behandeling te beginnen, mede omdat bij patiënten met ernstige slijtage de prognose onzeker is. Zowel indirecte, semi-directe als directe technieken komen in aanmerking hoewel lange termijn resultaten schaars zijn.

Deze cursus valt uiteen in een theoretisch en praktisch deel. In het theoretisch deel staat diagnostiek, verschijningsvormen, etiologie van gebitsslijtage centraal en worden verschillende behandelopties besproken. In het praktisch deel gaat u actief aan de slag directe composietrestauraties in beetverhoging aan te brengen en maakt u gebruik van de DSO-techniek (Direct Shaping by Occlusion) om composietrestauraties occlusaal vorm en volume te geven. 

Inhoud van de cursus:
- diagnostiek van gebitsslijtage: Let eens op de verschijningsvorm!
- etiologie: Frisdrank? Of is dat te gemakkelijk?
- wanneer is een restauratieve behandeling geïndiceerd of kan er met monitoren
  worden volstaan?
- monitoren is ook behandelen!
- wat is er op dit moment uit onderzoek bekend over een mogelijke restauratieve
  aanpak?
- voor- en nadelen van verschillende behandelopties 

Leerdoelen:
- inzicht te verkrijgen in de onderliggende etiologische factoren en
  verschijningsvormen bij ernstige gebitsslijtage
- kennis opdoen van de verschillende mogelijke behandelingen (monitoren, directe
  techniek, indirecte techniek, 3D-CAD/CAM)
- het leren een beetverhoging voorspelbaar over te brengen bij een patiënt
- het oefenen met de DSO-techniek
- het toepassen van een behandelprotocol om een patiënt met ernstige
  gebitsslijtage te behandelen 
- het opdoen van vele klinisch bruikbare tips!

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.