OSAS patiƫnten en een MRA deel 1 (6 krt)

15 Jun 2018

Informatie

eendaagse theoretische en praktische cursus

Details
Cursusleider:Mw. drs. J. BaggenDocenten:Mw. drs. J. Baggen en mw. drs. M.J.M. Wetselaar, beiden geaccrediteerd tandarts-slaapgeneeskundige door de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde (NVTS)Start datum:2018-06-15Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:16
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Slaapapneu en snurken, hebben veel aandacht in de media. Hoeveel patiënten lijden hieraan en wat kunt u als tandarts voor hen betekenen? Deze cursus informeert u over de diagnostiek en behandeling van patiënten met het Obstructief Slaap Apneu Syndroom.

Leerdoelen:
- het kennis nemen van de medische achtergronden van een gezonde slaap en
  OSAS
- samenwerken met andere disciplines zoals longartsen, kno-artsen, neurologen
  en diëtisten
- het herkennen van OSAS bij patiënten
- kennis nemen van de protocollen van de NVTS
- kennis nemen over de verschillende behandelingsmogelijkheden zoals CPAP en
  chirurgie
- kennis nemen van de verschillende orale behandelmethodes
- het kunnen beoordelen van verwijzingen door medisch specialisten en de
  verslagen van de door hen uitgevoerde onderzoeken
- het uitvoeren van een onderzoek en vastleggen van de gevonden gegevens
- de indicatiestelling en vervaardiging van een MRA ( Mandibulaire Repositie
  Apparaat)
- het kunnen vastleggen van de proale beetrelatie
- het leren plaatsen van een MRA en het controleren van de functie en
  bijwerkingen in een recall systeem

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
- patiënten te herkennen die aan OSAS lijden
- hen de informatie te bieden om deze OSAS te behandelen
- geprotocolleerd te werken bij de indicatiestelling, behandeling en controle met
  een MRA
- een MRA te indiceren en te vervaardigen.

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.