Preventieassistent Module II, Begeleiding in de nazorg

6 Apr 2018

Informatie

zevendaagse theoretische, preklinische en klinische cursus

Details
Cursusleider:Drs. O.J. de ZoeteDocenten:Drs. O.J. de Zoete, tandarts, mw. M.T. Seuntjens, mondhygiënist, mw. E. Blaakman, mondhygiënist, mw. W. Schreijer, mondhygiënistStart datum:2018-04-06Andere data:dag 1 vrijdag 6 april 2018 (+ begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 13 april 2018
dag 3 vrijdag 20 april 2018 (+begeleider ochtend/ facultatief)
dag 4 vrijdag 18 mei 2018
dag 5 vrijdag 25 mei 2018
dag 6 vrijdag 8 juni 2018
dag 7 vrijdag 29 juni 2018 (examen) (is verzet van 22 juni naar 29 juni)

Cursustijden: 09.30-16.00 uur
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsassistentKosten:€ 3190.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:10
Inhoud

Het doel van deze cursus is preventieassistenten op te leiden voor de begeleiding en behandeling van parodontitis patiënten (DPSI categorie B) in de nazorgfase.

Inhoud van de cursus:

 

In de cursus worden oorzaken van parodontitis en de principes van de parodontale behandeling besproken.
In theorie en praktijk wordt intensief ingegaan op de bijzonderheden van behandeling, motivatie en begeleiding van parodontitis patiënten in de nazorgfase.
De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparatuur supragingivale plaque- en tandsteen en subgingivale plaque te verwijderen.

Voor de patiëntenbehandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal vier patiënten (DPSI categorie B).

Na het met goed gevolg afleggen van cursus, theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat voor Preventieassistent met aantekening Parodontale Nazorg module II.

Leerdoelen: 
- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het
  bijzonder
- cursist heeft kennis van de etiologie van parodontitis
- cursist heeft kennis van het Paroprotocol en de DPSI
- cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
- cursist heeft kennis van predisponerende factoren en risicofactoren voor het
  verkrijgen/in stand houden/verergeren van parodontitis
- cursist heeft kennis van de instrumentatietechniek met scalers en curettes en kan
  deze instrumenten preklinisch en klinisch in pockets t/m 5 mm ten behoeve van
  plaqueverwijdering correct toepassen
- cursist heeft kennis van de werkingswijze en het werken met (ultra-)soon
  instrumentarium en kan dit instrumentarium preklinisch en klinisch in pockets t/m
  5 mm ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen
- cursist kan het handinstrumentarium slijpen
- cursist heeft grondige kennis van de parodontale nazorgbehandeling en kan deze
  behandeling bij een patiënt (DPSI categorie B) uitvoeren

 

Na het volgen van de cursus bent u in staat om: 
- bij parodontitis patiënten (DPSI categorie B) nazorgbehandeling zevendaagse
  gen  (supragingivale gebitsreiniging en subgingivale plaqueverwijdering) uit te
  voeren.

Voorwaarden voor deelname: 
Registratie in het Register Preventieassistent

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.