Paropreventieassistent (module III)

7 Sep 2018

Informatie

zesdaagse theoretische, praktische fantoom en klinische cursus

Details
Cursusleider:Drs. O.J. de ZoeteDocenten:Drs. O.J. de Zoete, tandarts en mw. M.T. Seuntjens, mondhygiƫnistStart datum:2018-09-07Andere data:vrijdag 7 september 2018 dag 1
vrijdag 21 september 2018 dag 2
vrijdag 5 oktober 2018 dag 3
vrijdag 2 november 2018 dag 4
vrijdag 16 november 2018 dag 5
vrijdag 30 november 2018 dag 6 examendag
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:TandartsassistentKosten:€ 3525.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:8
Inhoud

PAROPREVENTIEASSISTENT (module III)
Preventieassistent met aantekening initiële therapie DPSI categorie B.

Het doel van deze cursus is preventieassistenten met kwalificatie ‘begeleiding in de nazorg’ (module II) te scholen in de uitvoering van initiële therapie bij parodontitis patiënten met pockets t/m 5 mm (DPSI categorie B).

Inhoud van de cursus:

In de cursus wordt de etiologie en therapie van parodontitis theoretisch behandeld.
De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparaten parodontale pockets t/m 5 mm te reinigen.

Voor de patiënten behandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van 3 patiënten (DPSI categorie B).

Certificaat:
Na het met goed gevolg afleggen van de theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat “Preventieassistent met aantekening initiële therapie categorie DPSI B (module III)”.

Leerdoelen:
- cursist heeft inzicht in het multifactorieel karakter van parodontitis
- cursist heeft basale kennis van bepaling van parodontaal risico (spiderweb)
- cursist heeft grondige kennis van instrumentatietechniek met (ultra-)sone
  apparatuur en curettes en kan deze instrumenten klinisch toepassen
- cursist kan root debridement in pockets t/m 5 mm correct uitvoeren
- cursist heeft kennis van de anatomie van het parodontium en het gebit, m.n.van
  de (micro)-morfologie van worteloppervlakken
- cursist heeft kennis van classificatie van parodontitis
- cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
- cursist heeft kennis van de moderne inzichten in de parodontale microbiologie
- cursist heeft inzicht in communicatie
cursist kan adequaat een behandelverslag opstellen
cursist heeft basaal inzicht in de parodontale röntgenwaarneming
cursist heeft kennis en basale vaardigheden in de mondfotografie

Na het volgen van de cursus bent u in staat om:
bij patiënten met DPSI B (pockets t/m 5 mm) initiële therapie uit te voeren met (ultra-)sone apparatuur en curettes.

Voorwaarden voor deelname:
Registratie in het Register Preventieassistent
Certificaat preventieassistent parodontale nazorg (module II).

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.