Inhoud van het volledige PAOT alumni-update pakket

Inhoud van het volledige PAOT alumni-update pakket:

-Tweemaal per jaar een updatedag waarin, de ene dag een 5-tal  “state of the art” presentaties van de diverse tandheelkundige vakgebieden en de tweede dag meestal een themadag waarin één tandheelkundig onderwerp die dag centraal staat. Altijd gegeven door gerenommeerde sprekers van binnen en buiten de afdeling Tandheelkunde
-Exclusieve toegang tot de vakinhoudelijke pagina’s via  www.paotumcn.nl . Na inloggen, wordt toegang verstrekt tot de presentaties van de updatedagen, toetsprogramma’s en andere interessante tandheelkundige informatie.
-Op afspraak, tijdelijk gebruik van fantoomkoppen om praktische vaardigheden te kunnen oefenen in de eigen praktijk, alleen of met het tandheelkundig team.
-Voorrang bij inschrijving op het PAOT cursussen.
-Een certificaat voor de gevolgde PAOT updatedagen
-De alumnidagen zijn KRT geregistreerd en door Q-keurmerk geaccrediteerd, deelname wordt door het PAOT bureau aan de betreffende registers gemeld.

Het gehele pakket wordt aangeboden voor € 775,- per jaar en het introductiepakket voor één updatedag voor € 388,-. Het contract wordt vervolgens automatisch jaarlijks verlengd. Beëindiging van het contract dient schriftelijk/per mail te geschieden, vòòr 1 september van het jaar voorafgaand aan de nieuwe periode.