Alumnidagen, groep 3, 1993-2018

20 Apr 2018

Informatie

Leden worden automatisch ingeschreven, niet-leden kunnen zich aanmelden via info@paot.nl

Details
Cursusleider:Herbert VollenbrockDocenten:Jos Kole, Maarten Bekkers, Charlotte Jensen, Hossein Ghaeminia, Niek Opdam Start datum:2018-04-20Andere data:2018-04-06 en 2018-04-13Locatie:Radboudumc Tandheelkunde NijmegenBeroepen:TandartsKosten:€ 0.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:180
Inhoud

Leden worden automatisch ingeschreven, niet-leden kunnen zich aanmelden via info@paot.nl

Programma:

09.30 - 10.00          ontvangst

10.00 - 11.00          Jos Kole, Beroepsethiek als relatiebeheer                       

11.00 - 12.00          Maarten Bekkers,  Design en planning

12.00 - 12.30          koffie

12.30 - 13.15          Charlotte Jensen, Implantaat gesteunde frame-prothese
                               in de onderkaak

13.15 - 14.15          lunch

14.15 - 15.15          Niek Opdam, Impossible dentistry 

15.15 - 15.30          vlugge koffie 

15.30 - 16.30          Hossein Ghaeminia, Verstandskiezen die geen klachten
                               geven: verwijderen of niet?

16.30 - 16.45          discussie

16.45 - 18.00          borrel en uitreiking certificaten

 

Jos Kole:

Titel: Beroepsethiek als relatiebeheer 

Abstract: Dagelijks zijn tandartsen in hun werk, meestal onbewust en probleemloos, met ethiek bezig. Bijna intuïtief weet je als tandarts in veel gevallen wel wat je moet doen om goed om te gaan met je patiënt en met de collega’s met wie je samenwerkt. Maar soms stokt het en laat je intuïtie je in de steek. Je twijfelt en vraagt je af wat je het beste kunt doen. Hoe dan professioneel en ethisch verantwoord te werk te gaan? Niets doen of tot actie over gaan?  Maar het moet wel goed en te verantwoorden aan de patiënt, je collega’s en anderen. We bespreken samen een aantal concrete dilemma’s waar je als tandarts mee geconfronteerd kunt worden in de dagelijkse patiëntenzorg. Waar zit hem de ethiek in die dilemma’s? Welke ethische principes spelen een rol? Hoe ga je er vakkundig (methodisch en kritisch) mee om? En hoe een afweging te maken om de juiste beslissing te nemen. Dit wordt geen lezing waarbij Jos Kole alleen het woord voert, we gaan samen hardop nadenken. Worden we het eens wat te doen om goed te doen?

CV: Jos Kole (1968) studeerde theologie in Kampen en filosofie in Utrecht, en promoveerde in 2002 cum laude in de ethiek. Hij specialiseerde zich vervolgens in de beroepsethiek en werkte als docent en onderzoeker bij diverse universiteiten en hogescholen. Sinds vier jaar is hij, als universitair docent, verbonden aan de vakgroep Ethiek in de Gezondheidszorg van IQ Healthcare, een afdeling van het Radboudumc in Nijmegen. Hij verzorgt ethiekonderwijs aan studenten geneeskunde, biomedische wetenschappen en tandheelkunde maar ook aan promovendi. Verder doet hij onderzoek naar en schrijft hij over beroepsethische thema’s. Begin 2018 kwam een boek over deugdethiek voor professionals uit dat hij samen met een collega redigeerde: Karakter. Deugden voor professionals. Hij is tevens lid van de projectgroep van het Radboudumc die moreel beraad faciliteert in het ziekenhuis. 

 

Maarten Bekkers:

Titel: Patiëntgerichte behandelplanning

Abstract: Maarten gaat in zijn presentatie in op het belang van een degelijke planning waarin de patiënt en zijn tandheelkundige begrip en besluitvorming centraal staan. Naast communicatieve skills komen zowel de esthetische als functionele aspecten aan bod. Tevens wordt ingaan op het belang van een goede samenwerking met collegae om de behandeling tot een succes te maken. 

CV:  Maarten is met genoegen afgestudeerd in 2008 als tandarts aan de Radboud Universiteit te Nijmegen. Tijdens zijn opleiding liep hij enkele maanden stage aan de University of Minnesota in de Verenigde Staten. 

Na zijn afstuderen kwam Maarten al vrij snel terecht bij tandartsenpraktijk Staas & Bergmans, waar hij nu nog steeds werkzaam is. Daarnaast werkte hij in enkele andere praktijken en volgde hij trainingen om zich verder te kunnen toeleggen op het gebied van de restauratieve en esthetische tandheelkunde. Begin 2015 werd hij door de Nederlandse en Vlaamse Vereniging voor Restauratieve Tandheelkunde (NVVRT) erkend als specialist Restauratief Tandarts, in september 2015 werd hij door de European Prosthodontic Association (EPA) erkend als Prosthodontist. 

Momenteel werkt Maarten als specialist in de restauratieve en esthetische tandheelkunde bij Tandartsenpraktijk Staas & Bergmans, tevens interesseert hij zich in de implantologie en esthetische chirurgie. Daarnaast lanceerde hij in 2015 zijn eigen tandheelkundig behandelconcept 'gaaf.care' om complexe en/of esthetische cases gestructureerd, voorspelbaar, minimaal invasief en met optimale communicatie te kunnen plannen en uitvoeren, op het gebied van deze onderwerpen is hij actief als spreker en trainer. Ook heeft Maarten enkele publicaties op zijn naam staan met betrekking tot deze onderwerpen.

 

Charlotte Jensen:

Titel: De implantaatgesteunde frameprothese. 

Abstract: Alle tandartsen zijn wel patiënten tegengekomen waarbij alleen het eigen onderfront nog aanwezig is:  eerder moesten we dan voor de onderkaak kiezen tussen een conventionele partiële (frame)prothese of de restdentitie opofferen om vervolgens een volledige gebitsprothese te maken. De dubbelzijdig vrij-eindigende frameprothesen hebben vaak tot wanhopige patiënten en tandartsen geleid, terwijl de opoffering van de laatste natuurlijke tanden ook een behoorlijke impact blijkt  te hebben op patiënten. Met de komst van tandheelkundige implantaten zijn er meer mogelijkheden gekomen om een extreem verkorte tandboog te behandelen. Een vaste voorziening op implantaten is een succes, maar is kostbaar en biedt niet altijd de oplossing. Sinds het begin van de 21e eeuw is er steeds meer bekend over het afsteunen van frameprotheses op implantaten, een mooi alternatief. Maar functioneert deze constructie goed? En hoe ziet het ontwerp eruit? Charlotte Jensen-Louwerse heeft haar proefschrift verdedigd op 19 april 2017, getiteld: ‘Implant-supported Removable Partial Dentures in the Mandible’ en zal haar bevindingen met jullie delen.

CV: Charlotte Jensen-Louwerse is geboren te Rheden (6 oktober 1975). In 2001 studeerde zij cum laude af aan de opleiding Tandheelkunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zij was werkzaam bij de afdeling Mond- Kaak en Aangezichtschirurgie van het Universitair Medisch Centrum Groningen, waar zij in de dento-alveolaire chirurgie is opgeleid. Daarnaast werkte ze als tandarts in meerdere algemene praktijken en in verpleeghuis 'Maartenshof' in Groningen. In 2007 begon ze bij het Centrum voor Tandheelkunde een Mondgezondheid en sindsdien praktiseert en onderwijst ze tandheelkunde en orale implantologie. In 2011 begon ze met het promotietraject wat resulteerde in haar proefschrift getiteld: “Implant-supported Removable Partial Dentures in the Mandible”. In hetzelfde jaar werd ze geregistreerd als implantoloog bij de Nederlandse Vereniging voor Mondimplantatie (NVOI). 

 

Hossein Ghaeminia:

Titel: Kiezen met verstand; indicatie, diagnostiek en complicatie

Abstract: Wekelijks wordt u geconfronteerd met de vraag of het wel nodig is om de klachtenvrije verstandskies te (laten) verwijderen. Om samen met de patiënt een verstandige keuze te maken, dient u een inschatting te kunnen maken over de risico's van het in situ laten van de verstandskies versus de risico's van verwijdering van de verstandskies. Goede richtlijnen hiervoor zijn in Nederland vooralsnog niet voorhanden. In deze voordracht leert u aan de hand van meest recente literatuur om een adequate kosten-baten analyse te kunnen maken. Indicatiestelling, risicoprofiel, diagnostiek, behandeling en preventie van complicaties bij het verwijderen van verstandskiezen zullen de revue passeren. 

CV: Hossein Ghaeminia is als MKA chirurg werkzaam in het Rijnstate Ziekenhuis Arnhem. Het tandartsexamen behaalde hij in 2007 en het artsexamen in 2011 in het Radboudumc Nijmegen. Zijn aandachtsgebieden betreffen de hoofd-hals chirurgie, orthognate chirurgie en dentoalveolaire chirurgie. Hij is op 23 juni 2017 gepromoveerd op het onderwerp ‘Management of Impacted Third Molars’. Als lid van Cochrane Oral Health Group onderzoekt hij kritisch de indicatiestelling voor het verwijderen van verstandskiezen.  Hij is voorzitter van een multidisciplinaire werkgroep voor het ontwikkelen van een EBRO waardige richtlijn over verstandskiezen dat in 2018 zal verschijnen. Hij heeft meerdere prijzen gewonnen voor zijn onderzoek en voordrachten in de dentoalveolaire chirurgie.

 

Niek Opdam:

Titel: ‘Impossible dentistry’, grenzen van de adhesieve tandheelkunde

Abstract: In de dagelijkse praktijk worden we wel eens met ‘onmogelijke’ situaties geconfronteerd: onmogelijke patiënten, onmogelijke indicaties, onmogelijke casuïstiek. En als tandarts wordt van je verwacht dat je er maar aan gaat staan, en de patiënt denkt dat je als professional overal een voorspelbare oplossing voor hebt. Maar,…..hoe voorspelbaar is die voorspelbare tandheelkunde eigenlijk? Denken we niet vaak te technisch en vergeten we de risicofactoren van de patient en niet te vergeten de behandeling? Niek Opdam zal vanuit zijn ervaringen in de restauratieve adhesieve tandheelkunde mogelijkheden en onmogelijkheden bespreken. Dan zal blijken dat niet alles mogelijk is maar dat soms het onmogelijke mogelijk blijkt……..

CV: Niek Opdam, geboren in 1956, is afgestudeerd als tandarts in 1980. Als Universitair docent aan de universiteit van Nijmegen geeft hij post academisch onderwijs en doet onderzoek op het terrein van de adhesieve tandheelkunde met als speciaal aandachtsgebied Posterior composiet.  In 1998 promoveerde hij op het proefschrift met als titel "Clinical procedures for posterior composite restorations". Van zijn hand zijn diverse artikelen in internationale tijdschriften. Niek Opdam heeft een part-ime eigen praktijk met als differentiatie de adhesieve tandheelkunde in Ulft in Oost Gelderland.