Indirecte adhesieve restauraties: esthetisch, minimaal invasief en duurzaam (6 krt)

12 Oct 2018
Inschrijving gesloten

Informatie

Geannuleerd zie nieuwe tweedaagse cursus 10 mei en 14 juni 2019

Details
Cursusleider:Dr. C.M. KreulenDocenten:Dr. C.M. Kreulen, dr. P. Latzke, drs. E.A.M. Vergoossen Start datum:2018-10-12Andere data:Geen extra dataLocatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 645.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:15
Inhoud

Inhoud van de cursus:

Moderne indirecte restauraties vinden hun houvast niet meer door omslijping maar door verlijming. Daarvoor zijn wel aangepaste preparatie- en cementeertechnieken nodig. Of het nu om keramiek, om  indirect composiet, of om hybride materialen gaat. De overeenkomst tussen deze materialen is dat er minimaal invasief wordt gewerkt. De biologische prijs is daarom beperkt met bovendien een duurzaam esthetisch resultaat.

Om een duurzaam adhesief resultaat te garanderen, moet u weten welk restauratiemateriaal uw tandtechnisch laboratorium heeft gebruikt. Kunt u daar eenvoudig aan hechten of moet de binnenzijde nog worden voorbewerkt? Deze en andere vragen zijn relevant voor het werken met tandkleurige materialen in de algemene praktijk. De docenten zetten in deze cursus een aantal zaken van de nieuwe indirecte restauratiematerialen op een rij. Aan de orde komen de achtergrond van materialen, productiemethoden, de indicaties alsmede de veranderde inzichten over preparatievormen en adhesieve cementen.

Het ochtendprogramma wordt besteed aan theorie, tijdens het middagprogramma is er volop gelegenheid om preklinisch te oefenen met materialen en preparaties voor weefselbesparende indirecte restauraties.

Leerdoelen:
- kennis opdoen van nieuwe indirecte restauratiematerialen, de verwerking en
  indicaties in de praktijk, preparatievormen en adhesief cementeren
- preklinisch oefenen met de gepresenteerde technieken

Na deze cursus:
- heeft u meer inzicht in de mogelijkheden en indicaties van adhesieve prothetische
  solitaire voorzieningen
- kent u de preparatie-eisen voor en klinische verwerking van dergelijke
  restauraties  

CV Dr. C.M. Kreulen
Cees Kreulen werkte na zijn afstuderen (1986, VU Amsterdam) aan het ACTA bij de vakgroepen Kindertandheelkunde en Bijzondere Tandheelkunde. In 1992 gepromoveerd op een klinisch onderzoek naar kwaliteitsaspecten van composietrestauraties. In 1996 overgestapt naar Nijmegen als UHD prothetische tandheelkunde. Hij is betrokken bij het (klinisch) onderwijs en zijn aandachtsgebied van onderzoek is de adhesieve prothetiek. 

CV Drs. E.L.M. Vergoossen
Erik Vergoossen heeft zijn tandheelkunde opleiding afgerond in 1986 in Nijmegen. Daarna is hij ruim 20 jaar werkzaam geweest in Duitsland in eigen praktijk. Sinds 2008 is hij werkzaam als tandarts-docent bij het het Radboudumc te Nijmegen (vakgroep Orale Functieleer). Zijn speciale aandachtsgebieden zijn esthetische en reconstructieve tandheelkunde.

CV Dr. P. Latzke
Peter Latzke werkt sinds 2009 als tandarts-docent aan het UMC St. Radboud in Nijmegen (vakgroep Orale Functieleer). Daarnaast werkt hij  in een verwijspraktijk voor reconstructieve tandheelkunde in Den Bosch.
Zijn speciale aandachtsgebieden zijn volledig keramiek, CAD/CAM en de digitale workflow. Van oktober 2000 tot en met februari 2009 heeft hij aan het UMC van de RWTH Aachen in de “Klinik für Zahnärztliche Prothetik und Werkstoffkunde” gewerkt. Daar was hij blokcoordinator binnen het onderwijs en betrokken bij klinische studies met als onderwerp zirkoniumdioxide. Daarnaast heeft hij in Aken (Prof. Spiekermann) en Keulen (Prof. Zöller) ook zijn opleiding tot implantoloog gevolgd en had hij de mogelijkheid om de diagnostiek, planning en behandeling van complexe casuïstiek uit te voeren. In 2009 is hij gepromoveerd op een epidemiologisch thema (Mundgesundheitszustand bei 6-, 9- und 12- jährigen Schulkindern in drei Provinzen der Region Apurímac, Peru). Tussen mei 1998 en september 2000 was hij werkzaam in een tandartspraktijk in de buurt van Keulen. Voor zijn studie, eveneens in Aken, heeft hij een opleiding tot tandtechnicus gevolgd. Hij is lid van de DGZMK, DGPro, en NVOI.

 

 

Inschrijving gesloten

Cursus is gesloten

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.