Preventieassistent Module II, Begeleiding in de nazorg

6 Apr 2018

Informatie

zevendaagse theoretische, preklinische en klinische cursus

Details
Cursusleider:Drs. O.J. de ZoeteDocenten:Drs. O.J. de Zoete, tandarts, mw. M.T. Seuntjens, mondhygiënist, mw. E. Blaakman, mondhygiënist, mw. W. Schreijer, mondhygiënistStart datum:2018-04-06Andere data:dag 1 vrijdag 6 april 2018 (+ begeleider ochtend)
dag 2 vrijdag 13 april 2018
dag 3 vrijdag 20 april 2018 (+begeleider ochtend/ facultatief)
dag 4 vrijdag 18 mei 2018
dag 5 vrijdag 25 mei 2018
dag 6 vrijdag 8 juni 2018
dag 7 vrijdag 29 juni 2018 (examen) (is verzet van 22 juni naar 29 juni)

Cursustijden: 09.30-16.00 uur
Locatie:Afdeling Tandheelkunde van het Radboudumc NijmegenBeroepen:Beroep onbekendKosten:€ 3190.00Kosten uitleg:n.n.b.Maximaal aantal deelnemers:10
Inhoud

Het doel van deze cursus is preventieassistenten op te leiden voor de begeleiding en behandeling van parodontitis patiënten (DPSI categorie B) in de nazorgfase.

Inhoud van de cursus:

 

In de cursus worden oorzaken van parodontitis en de principes van de parodontale behandeling besproken.
In theorie en praktijk wordt intensief ingegaan op de bijzonderheden van behandeling, motivatie en begeleiding van parodontitis patiënten in de nazorgfase.
De cursist leert preklinisch en klinisch zowel met handinstrumenten als ook met (ultra-)sone apparatuur supragingivale plaque- en tandsteen en subgingivale plaque te verwijderen.

Voor de patiëntenbehandeling dient de cursist zelf te zorgen voor beschikbaarheid van totaal vier patiënten (DPSI categorie B).

Na het met goed gevolg afleggen van cursus, theoretische en klinische eindtoets verkrijgt de cursist het certificaat voor Preventieassistent met aantekening Parodontale Nazorg module II.

Leerdoelen: 
- cursist heeft kennis van de anatomie van het gebit en het parodontium in het
  bijzonder
- cursist heeft kennis van de etiologie van parodontitis
- cursist heeft kennis van het Paroprotocol en de DPSI
- cursist kan een parodontiumstatus maken en interpreteren
- cursist heeft kennis van predisponerende factoren en risicofactoren voor het
  verkrijgen/in stand houden/verergeren van parodontitis
- cursist heeft kennis van de instrumentatietechniek met scalers en curettes en kan
  deze instrumenten preklinisch en klinisch in pockets t/m 5 mm ten behoeve van
  plaqueverwijdering correct toepassen
- cursist heeft kennis van de werkingswijze en het werken met (ultra-)soon
  instrumentarium en kan dit instrumentarium preklinisch en klinisch in pockets t/m
  5 mm ten behoeve van plaqueverwijdering correct toepassen
- cursist kan het handinstrumentarium slijpen
- cursist heeft grondige kennis van de parodontale nazorgbehandeling en kan deze
  behandeling bij een patiënt (DPSI categorie B) uitvoeren

 

Na het volgen van de cursus bent u in staat om: 
- bij parodontitis patiënten (DPSI categorie B) nazorgbehandeling zevendaagse
  gen  (supragingivale gebitsreiniging en subgingivale plaqueverwijdering) uit te
  voeren.

Voorwaarden voor deelname: 
Registratie in het Register Preventieassistent

CV Drs. O. de Zoete
Otto de Zoete studeerde in 1984 af als tandarts aan de Universiteit van Amsterdam. Na een jaar verbonden te zijn geweest aan de vakgroep parodontologie van de UvA, vertrok hij naar Duitsland. Tot 2007 werkte hij in een solo-praktijk met als speerpunten parodontologie en esthetische tandheelkunde.
Sinds 1997 houdt hij zich bezig met digitale fotografie binnen en buiten de tandartspraktijk, theaterfotografie en fotodesign.
Van 2002 tot 2007 verzorgde hij PAOT cursussen en workshops voor tandartsen in Duitsland op het gebied van digitale fototechniek en beeldbewerking met Adobe Photoshop.
Voor zijn terugkeer naar Nederland in 2007 werkte hij verder 1½ jaar als gastdocent „Fotografie und Grafikdesign“ aan een gymnasium in Duitsland.
Sinds 2007 is hij als docent verbonden aan de vakgroep implantologie en parodontologie van het Radboudumc. Hij verzorgt daarnaast onder andere het PAOT onderwijs digitale mondfotografie en beeldbewerking van het Radboudumc.

CV Mw. M.T. Seuntjens
Marion Seuntjens
Opleiding: Pedagogische Academie  1982-1985 met diploma.
Opleiding Mondhygiëne: 1985-1987 met diploma.
Betrokken bij opzet en ontwikkeling cursus Preventie assistent met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli en  NMT in 1994. Vanaf 1995 is de cursus gestart met een pilot.
Samen met prof. Emer. Dr. H.H. Renggli module 2 en module 3 ontwikkeld die een vervolg zijn op deze cursus. Momenteel samen met Dr. O. de Zoete de drie modules aangepast en uitgebreid tot de huidige vorm.
Bestuurslid Register Preventieassistenten. Voormalig bestuurslid NVvP. 

Deelname
Registreer of login om in te schrijven voor een cursus.

U kunt op de website zien wat de status van uw deelname is. Hieronder kunt u zien wat elke status betekent.

Deelname aangevraagd
Uw inschrijvingsaanvraag is verzonden en ligt ter beoordeling bij PAOT.
Geaccepteerd
Uw inschrijvingsaanvraag is geaccepteerd en u bent ingeschreven voor de cursus. U kunt nu bij al het cursusmateriaal.
Afgewezen
Uw inschrijvingsaanvraag is afgewezen. Neem contact op.